• WELCOME

    Welcome to the North Carolina-Moldova Nursing Collaborative Learning Community. Nurses in North Carolina and Moldova have built a strong foundation of collaboration since 2011 to strengthen the infrastructure of nursing education, practice, and regulation and demonstrate the positive impact of nursing on the health and well-being of the people of Moldova. 

    Here you will find courses for continuous professional nursing education. These courses are made possible through the generous support of  Rotary Foundation of Rotary International and Guilford Rotary Club, Greensboro, North Carolina, 2021-2024, and partnership with the Nurses Association of Republic of Moldova. 

    Bine ați venit

    Bine ați venit în comunitatea de învățare a colaborării în domeniul nursing între Carolina de Nord și Moldova. Asistentele medicale din Carolina de Nord și Moldova au construit o bază solidă de colaborare începând cu 2011 pentru a consolida infrastructura educației, practicii și reglementării în domeniul nursingului și pentru a demonstra impactul pozitiv al nursingului asupra sănătății și bunăstării oamenilor din Moldova.

    Aici veți găsi cursuri de formare profesională continuă în domeniul nursingului/asistenței medicale. Aceste cursuri sunt posibile datorită sprijinului generos al Fundației Rotary din cadrul Rotary International și Guilford Rotary Club, Greensboro, Carolina de Nord, 2021-2024 și parteneriatului cu Asociația de Nursing din Republica Moldova.